Rozpis, startovky, popisy, pokyny

Senohrabské posázavské stráně

Datum:
15.12.2013

Výsledky

Shromaždiště:
Senohraby, nádraží

Typ závodu:
délkou klasika, freeorder s vloženými povinnými pořadími

Doprava:
Parkování u nádraží na parkovišti, a hlavně dorazte vlakem - odjezd 9:07 z Prahy hl.n.

Mapa:
Pro kategorie A, B rozměr A3, pro kategorii C rozměr A4, oboustranně potištěná mapa na pretexu
Na přední straně bude celá trať a to na stínované mapě 1:10000, ekv. 5m (lasersken 4G), vyznačené cesty, oplocenky, privaty, budovy, vodstvo, louky a pole a také posedy a krmelce. Rýhy, jámy, plošinky, hrázky budou vystínované.
Na zadní straně 2 výřezy (trať C 1 výřez) vegetační mapy. Měřítko 1:5000, ekv. 1 m (lasersken 5G). Barevně je odlišena výška vegetace, listnaté porosty nejsou patrné (jsou stejně jako paseky a pole žluté). Barvy - žlutá do 1m, červená do 2m, zelená do 7 metrů, vyšší porosty bíle. Trochu to připomíná barvy na o-mapě. Na mapě jsou doplněny pouze velké cesty, budovy, private, oplocenky, vodstvo, posedy a krmelce.

Ukázka mapy z roku 94
Ukázka stínované mapy
Ukázka vegetační mapy

Cesty a pěšiny jsou tam, kde byly v létě, nezakresléné jsou ty, kde je kdosi vymetl na Senohrabskou osmu.

Terén:
Kopcovitý, většinou dobrá průběžnost, místy ostružiny. Nespoléhejte na hladké podrážky, pokud nebude počasí dobré jako dosud.

Předpoklládané délky tratí
A - 10,6Km/670m, 30 kontrol
B - 8,6/435m, 25 kontrol
C - 4,9/235m, 15 kontrol


Popisy kontrol (pdf)

trať A - kontroly 1-30 (všechny)
trať B - vynechá kontroly (nebudou v mapách) 11, 24, 25, 28, 29
trať C - vynechá kontroly (nebudou v mapách) 1 - 13, 24, 25


jehličnaté význačné stromy na pasece nebo v listnatém lese


hustník


plošinka


prohlubeň

Stínování na mapě 1:10000 bude hůře čitelné. Na prohlubně doporučuji lupu anebo si věřit, že je uprostřed kolečka .-)

Kontroly:
Fábor/páska, kleštičky

Prezentace:
10 - 10:30

Přihlášky:
do 11.12.2013 (pak se tisknou mapy)

Vklad:
trať A, B 50 Kč, trať C 40 Kč

Start:
od 10:50 (vlak jezdí od 15.12. o 10 minut dříve), hromadný podle kategorií, vzdálenost 500m, start je současně povinnou poslední kontrolou
Start ve vlnách podle kategorií, mapa se vydá 2 minuty předem.

Cíl:
na shromaždišti

Došlé přihlášky

(limit 90 přihlášených)

A
Lohr Ivo SCP6801
Tloušťová Eva SCP6950
Dlouhá Majka DKP8756
Chloupková Jana SLP5950
Urban Hynek SZRSAVSD
Janda Martin DOB8002
Pospíšil Ondřej DKP8717
Vildmonová Pavla LBE7451
Svobodová Jitka DCE7450
Zamazalová Katka TAP9053
Zajíc Víťa TAP8610
Plašil Ondřej
Obuškevič Jan SMR7000
Vlach Martin SCP8605
Košárek Pavel AOP7102
Píchal Jan VSP5202
Sysel Ondřej PGP8302

B
Novák Miloš SCP4600
Buriánek Jaromír SCP4700
Tomáš Jíra KAM9802
Přeček Zdeněk SCP5200
Fiala Zdeněk TAP5501
Procházka Antonín DCE5500
Žemla Tomáš KAM7105
Kabát Jan EKP6912
Hlavatý Karel SJP4200
Píša Pavel
Liška Jindřich KPY6700
Jaroš Vladimír DCE5400
Štětina Jiří HCE6100
Gregor Martin CTB7701
Toušek Miloslav MKP5000
Košárková Iva AOP8152
Nemšovský Petr PGP7602
Ryšavá Magda PGP7650

C
Filip Jíra ROZ0500
Ryšavý Vít TJP4700
Ryšavá Lubomíra TJP4750
Kavka Jiří SCP5900
Kavková Dana SCP6100
Kříž Pavel PZR4800
Procházková Miluše DCE5450
Petrová Martina
Píšová Jitka
Míchalová Šárka KPY0050
Lišková Hana KPY9951
Obuškevič Vojtěch PGP0002
Mikulášová Helena PGP9353
Vykuka Lukáš
Jahnová Helena SCP5550
Kohlová Alena KPY6051
Doležal Miroslav PGP5501
Doležalová Vlasta PGP5550